• Ağız Kokusu Nedir?
 • Nedenleri Nedir?
 • Ağız Kokusu Tedavisi
 • Ağız Kokusu Nasıl Önlenir?
 • İletişim
 • Ağız kokusunun nedenleri

  Ağız kokusunun nedenlerini ağız içi ve ağız dışı olmak üzere iki ana başlıkta toplayabiliriz.

  Ağız kokusunun ağız içi nedenleri

  Ağız kokusunun nedenleri büyük oranda ağız içi bölgelerden kaynaklanmaktadır.Kötü nefes kokusuna neden olan ağız kaynaklı nedenlerin başında; yetersiz ağız bakımı, beraberinde dişeti hastalığı ve dişlerimiz gelmektedir.

  Yapılan araştırmalarda, kötü ağız hijyeni nedeniyle, dişler üzerinde kalan artıkların ağız kokusuna neden olduğu tespit edilmiş ve ağız hijyeninin sağlanmasıyla ağız kokusunun azaldığı bildirilmiştir. Belirtilen durumun dışında, diş çürüklerinin, gangrenli dişlerin, diş kökenli apselerin ve içinde gıda artıkları birikebilecek boşlukların da ağız kokusunu arttırdığı belirtilmiştir. Ağız hijyeni iyi ve periodontal (dişeti ve dişin etrafını saran destek dokular) dokuları sağlıklı olan bireylerde ağız kokusunun kaynaklandığı bir diğer bölgede dilin arka sırtıdır. Yetersiz ağız bakımı, diş çürüklerine ve dişeti hastalıklarına neden olan mikroorganizmaların (bakterilerin) dil sırtı yüzeyindeki girintilerde birikmesine neden olmaktadır. Dil sırtında tabakalar halinde biriken bazı bakteriler etkisi ile gıda artıkları, ağız sıvıları, kokuşarak çürük yumurta veya gıda bozulması benzeri kokuların ortaya çıkmasına neden olmaktadır. Bunların dışında; ağız kuruluğu, ağız kanserleri, ağız içi aftöz lezyonlar, ağız içi mantar enfeksiyonları da kötü nefes kokusuna yani ağız kokusuna neden olmaktadır.

  Ağız kokusunun ağız dışı nedenleri

  Ağız içi kaynaklı nedenler, ağız kokusunun birinci derecede sorumlusu olsa bile çeşitli sistemik hastalıklar da halitozise (ağız kokusu veya kötü nefes kokusuna) sebep olabilmektedir.

  Solunum sistemi (burun enfeksiyonları, sinüzit gibi, larenjit, farenjit ), yabancı cisimler (kazara burun içine kaçmış yabancı cisimlerin uzun süre süre ihmal edilmesi gibi durumlar), alınan gıdalar (soğan, sarımsak, turp gibi yiyecekler ve baharatlar), kullanılan ilaçlar (nitrat, iodin, kloral hidrat, alkol içerikli ilaçlar gibi), gastrointestinal sistem hastalıkları (reflü, gastrik ülsere sebep olan Helicobacter pylori mikroorganizması ) ve çeşitli sistemik hastalıklardan kaynaklı (Siroz gibi karaciğer hastalıkları, böbrek hastalıkları, Diabetes Mellitus=Şeker Hastalığı, bronşit ve akciğer apseleri, lösemi gibi) ağız kokuları da vardır.

  Ayrıca tütün ve tütün ürünleri, alkol kullanımı da ağız kokusuna sebep olmaktadır. Ağız kokusu için diğer dikkat çeken konu ise strestir. Stresin, direkt olarak ağız kokusuna sebep olmadığı, tükürük akımındaki azalmayla beraber, ağız kokusunun dolaylı olarak ortaya çıktığı yapılan araştırmalar sonrasında bildirilmiştir.